Roze50+ Nederland

Stichting Roze 50+ Nederland wil de leefsituatie en het welzijn van lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en intersekse 50-plussers (LHBTI) verbeteren door bundeling van kennis en ervaring en belangenbehartiging.

Roze50+ De online gids en web community voor LHBTI+ 50-plussers!

profiel Een web community inclusief de roze agenda met activiteiten en actuele artikelen.

group Ambassadeurs: een overzicht van roze50+ ambassadeurs per regio. Ook voor aanmelding nieuwe ambassadeurs.

boek Kennisbank voor professionals en iedereen die iets over LHBTI+ ouderen wil weten.

rozeloperstrans Roze Loper

Je thuis en veilig voelen is een basisbehoefte van ieder mens. Helaas wordt niet voor iedereen vanzelfsprekend aan deze basisbehoefte voldaan. Om er voor te zorgen dat ook lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele mensen, transgenders en interseksuelen (LHBTI’s) zich thuis en veilig kunnen voelen in een zorg- en welzijnsinstelling, is de Roze Loper ontwikkeld. Tolerantie, respect, inclusie en openheid gelden daarbij als vaste waarden.

regenboogpijl Toolkit Roze50+

De toolkit is bedoeld voor zorgmedewerkers, vrijwilligers, leidinggevenden, opleiders, beleidsmedewerkers, managers en anderen die in hun organisatie in de zorgenwelzijnssector (meer) aandacht willen besteden aan seksuele en genderdiversiteit.

Nieuws

Blog

Weinig aandacht voor de behoeften van lhbti+ personen met een beperking

Nieuwe handreiking brengt positie lhbti+ personen met een beperking in …

Blog

Het vijftigste (!) levensboek in de serie Roze levensverhalen is gepresenteerd

Op zondagmiddag 6 november was de presentatie van het vijftigste …

Blog

Stichting Blanckenborg voorgedragen voor Roze Loper

Trots op de Blanckenborg in Blijham, de eerste zorgorganisatie in …

Blog

Oproep interviews filmaker Renee van Zadelhof

Wij willen graag in contact komen met vrouwen tussen de …
Spread the love
Campagne Roze50+

Roze50+ zoekt ambassadeurs, interesse klik hier