Goed praktijjkvoorbeeld: stappenplan

Goed praktijkvoorbeeld: stappenplan
Zie pagina 19 Zorgen voor meer aandacht voor seksuele en genderdiversiteit in zorg- of welzijnsorganisaties vraagt een gedegen, samenhangende aanpak, zowel in de praktijk als op beleidsniveau. Cordaan maakte het stappenplan Op weg naar een Roze Loper. (Met dank aan Hanneke Heim van Cordaan).
Doelgroep: Zorgmedewerkers, beleidsmedewerkers, management  Toolkit bewustwopenhrespectToolkit empowerm

Spread the love
Campagne Roze50+

Roze50+ zoekt ambassadeurs, interesse klik hier