Goed praktijkvoorbeeld: informatie voor bewoners en medewerkers

Goed praktijkvoorbeeld: informatie voor bewoners en medewerkers
Een van de manieren om te laten zien dat een organisatie aandacht besteedt aan seksuele en genderdiversiteit is dit te expliciet te benoemen in flyers en folders. Voor zowel (toekomstige) bewoners/cliënten en hun naasten als voor (nieuwe) vrijwilligers en medewerkers wordt duidelijk dat deze organisatie LHBTI personen welkom heet. Voor LHBTI personen zelf is het een duidelijk statement dat deze organisatie zorgt voor een open, tolerante en veilige sfeer, zodat ook zij zichzelf kunnen zijn.
Doelgroep: Cliënten/bewoners en hun naasten, zorgmedewerkers, vrijwilligers  Toolkit bewustwopenhrespect

Flyer Brabant Zorg
Barbant Zorgt verstrekt aan nieuwe bewoners, vrijwilligers en medewerkers een flyer over de Roze Loper die zij bezitten.
Meer informatie via Sonja Haven: sonja.haven@brabantzorg.eu

Brochure AxionContinu
AxionContinu voert een homovriendelijk beleid en met deze brochure wil zij het onderwerp roze ouderenzorg zowel binnen als buiten de organisatie bespreekbaar maken.
Zie www.issuu.com

Spread the love
Campagne Roze50+

Roze50+ zoekt ambassadeurs, interesse klik hier