Goed praktijkvoorbeeld: zichtbaarheid

Goed praktijkvoorbeeld: zichtbaarheid
Zie pagina 19 Er zijn verschillende manieren om te laten zien dat een organisatie LHBTI vriendelijk is. Een organisatie communiceert expliciet dat discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, niet geaccepteerd wordt. Bewoners en bezoekers – en specifiek LHBTI personen of andere minderheden – voelen zich dan eerder welkom en veilig.  Toolkit bewustwopenhrespectToolkit empowerm

Spread the love
Campagne Roze50+

Roze50+ zoekt ambassadeurs, interesse klik hier