Handreiking sturen op LHBTI- vriendelijk subsidiebeleid

Als vertegenwoordiger van een LHBTI organisatie of als Roze 50+ ambassadeur zet je je in voor een prettige en sociaal veilige omgeving voor oudere LHBTI’s in je omgeving. Je wilt bereiken dat organisaties en instellingen inclusiever gaan werken zodat ook oudere LHBTI’s zich welkom voelen en zichzelf kunnen zijn.

Een interessante mogelijkheid is om gemeenten te bewegen haar subsidiebeleid aan te scherpen. Inclusief werken wordt dan een voorwaarde voor maatschappelijke organisaties om subsidie te ontvangen of opdrachten te krijgen. Een aantal gemeenten doet dit al. Hoe krijg jij als Roze 50+ ambassadeur jouw gemeente zover?

Movisie maakte in opdracht van Roze 50+ een handreiking “Sturen op LHBTI vriendelijk subsidiebeleid”

Spread the love
Campagne Roze50+

Roze50+ zoekt ambassadeurs, interesse klik hier