Hoe ondersteun je roze ouderen

Hoe ondersteun je ouderen met LHBTI-gevoelens?   
LHBTI ouderen willen – net als anderen – zorg, ondersteuning of begeleiding in een veilige sfeer met respect voor hun leefstijl en identiteit. In dit leaflet leest u hoe u als professional of vrijwilliger deze ouderen zo goed mogelijk kunt ondersteunen. Deze leaflet is o.a. te gebruiken als hand-out bij een training of workshop.
Auteurs en uitgever: Els Meijsen en Herman Boers, Movisie (2017)
Doelgroep: Zorgmedewerkers, vrijwilligers, beleidsmedewerkers, management, bestuur.  
Gratis te downloaden via www.movisie.nl  Toolkit bewustwopenhrespect  Toolkit empowerm

Spread the love
Campagne Roze50+

Roze50+ zoekt ambassadeurs, interesse klik hier