Onderzoek invloed identiteit bij hartfalen

Elias Thomas, arts en onderzoeker in het Amsterdam UMC onderzoek hoe gender de ziektebeleving bij mensen met hartfalen beïnvloedt, en één van de manieren waarop ze dat onderzoek doet is het uitvoeren van interviews met mensen die hartfalen hebben.

Nu is in het huidige onderzoeksveld die informatie best homogeen: vaak is het onderzoek uitgevoerd naar een witte, heteroseksuele populatie, waardoor een eenzijdig beeld wordt geschetst van hoe mensen hartfalen beleven. We weten dat thuissituatie, identiteit, het herkennen van jezelf in zorgverleners, allemaal elementen zijn die ziektebeleving beïnvloeden, en dat zijn nou precies elementen waar lhbtiqa+-ers soms een andere kijk op hebben.

De arts en onderzoeker vraagt zich af of er binnen de lhbtiqa+ gemeenschap mensen zijn met hartfalen, die ik een keer zou mogen interviewen. De interviews vinden altijd plaats op de locatie waar de geïnterviewde persoon de voorkeur aan geeft, en duren meestal een uur (afhankelijk van hoe veel iemand wil/kan vertellen).

Elias identificeer zichzelf ook als lid van de lhbtiqa+ gemeenschap, dat is misschien ook fijn om te weten (kan me voorstellen dat geïnterviewd worden anders voelt als het iemand van buiten die gemeenschap is).

Wil je hier aan meewerken dan kun je aanmelden via: g.thomas@amsterdamumc.nl

Spread the love
Campagne Roze50+

Roze50+ zoekt ambassadeurs, interesse klik hier