Online training: Hoe ondersteun je LHBT-cliënten bij hulpvragen?

Alle lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgender personen (LHBT’s) hebben een fase waarin ze vragen hebben over hun seksuele- of genderidentiteit.

Ze krijgen regelmatig te maken met negatieve reacties, uitsluiting, pesten en soms zelfs geweld. Zij zullen hun LHBT gevoelens daarom niet zomaar benoemen in een gesprek. Hoe je daar als professional mee omgaat leer je in deze module. Aan de hand van casussen oefen je hoe je LHBT-gevoelens bespreekbaar maakt. Deze module is geaccrediteerd bij het registerplein. Met het doorlopen van deze module ontvang je als maatschappelijk werker, sociaal agoog, GGZ-agoog of cliëntondersteuner 1 accreditatiepunt. 

Bekijk hier de module. De tijdsduur van de module is ongeveer 30 minuten.

Spread the love
Campagne Roze50+

Roze50+ zoekt ambassadeurs, interesse klik hier