Oudkast

Onder veel ouderen is homoseksualiteit nog altijd een taboe. Persoonlijke ervaringen van deze roze ouderen rondom het wel of niet uit de kast (durven) komen vormen de basis voor de voorstelling Oudkast waarin zij zelf op de planken staan. Ouderen maken kennis met het project tijdens maandelijkse bijeenkomsten van de Roze Ouderen Salon waar in een speciaal gecreëerde opnameruimte persoonlijke ontboezemingen kunnen worden gedaan. Deze ontboezemingen vormen het uitgangspunt voor een korte montagevoorstelling, waarin toneel, dans, muziek en beweging samenkomen. Deelnemende ouderen volgen hieraan voorafgaand workshops onder leiding van professionele theatermakers. Hierna wordt de voorstelling uitgebreid tot een avondvullende voorstelling met vertellers, live muziek en oude archiefbeelden. Om duidelijk het contrast neer te zetten met een ander tijdsbeeld worden ook jonge homoseksuele amateurspelers bij het project betrokken. Bekijk hier de video.

Spread the love
Campagne Roze50+

Roze50+ zoekt ambassadeurs, interesse klik hier