Roze loper

De Roze Loper bevordert binnen zorginstellingen en welzijnsorganisaties sociale acceptatie van seksuele diversiteit en aandacht voor eventuele problematiek van oudere LHBT’s. De aanpak bestaat onder meer uit een Roze Loper scan. LHBT-ouderen in een zorginstelling met een Roze Loper ervaren een gevoel van veiligheid, acceptatie, tolerantie, niet-gediscrimineerd worden en onderlinge solidariteit. Diversiteit is beter zichtbaar. Follow-up activiteiten zijn belangrijk om aandacht voor het onderwerp vast te blijven houden. Bekijk hier de volledige methodebeschrijving. 

Klik op lees verder voor meer informatie over de Roze Loper.

Samenvatting werkzame elementen

De volgende werkzame elementen realiseren de doelen van de interventie Roze Loper.

  • De Roze Loper scan met opvolgingsscans maakt zichtbaar op welke onderdelen een organisatie het Plan van Aanpak moet richten. De Roze Loper scan is een belangrijke stimulator en is zichtbaar voor de buitenwereld.
  • Een uitgebreide Toolkit met praktische materialen die toegepast kunnen worden om een veilig klimaat voor seksuele diversiteit te creëren.
  • Ondersteunend advies en coaching van Roze 50+ambassadeurs van buiten de instelling.
  • Vergroting van kennis en bewustwording van management, personeel en bewoners, waardoor de houding verandert.
  • Het trainen van vaardigheden van professionals, waardoor handelingsverlegenheid vermindert.
  • Betrekken van de cliëntenraad zorgt voor verbreding van het draagvlak.
  • De instelling/organisatie is hoofduitvoerder. Een werkgroep waarin management, professionals en eventueel bewoners van de instelling zitten, bepaalt de aanpak en bewaakt de voortgang.
  • Het is een maatwerkaanpak. Door de Roze Loper scan kan bepaald worden in welke fase van acceptatie van seksuele diversiteit een organisatie zich bevindt en op welke onderdelen vooruitgang mogelijk is. Op basis daarvan kan een gerichte aanpak geformuleerd worden die past bij de wensen en cultuur van de instelling.
  • Mogelijkheden bieden voor ontmoeting tussen LHBT-ouderen waardoor zij zich vrij voelen open te zijn over hun seksuele/genderdiversiteit.
Spread the love
Campagne Roze50+

Roze50+ zoekt ambassadeurs, interesse klik hier