Stappenplan Roze Loper

Zorgen voor meer aandacht voor seksuele diversiteit, genderdiversiteit en seksediversiteit in zorg- of welzijnsorganisaties vraagt een gedegen, samenhangende aanpak, zowel in de praktijk als op beleidsniveau. Cordaan maakte hiervoor het stappenplan Op weg naar een Roze Loper. Met dank aan Hanneke Heim van Cordaan.

Toolkit-bewustwopenhrespect

Toolkit-empowerm

Spread the love
Campagne Roze50+

Roze50+ zoekt ambassadeurs, interesse klik hier