websites

Deze websites bieden meer informatie over seksuele diversiteit, genderdiversiteit en seksediversiteit in zorg en welzijn, met name over LHBTI ouderen.

 • www.rozezorg.nl: over de Roze Loper, met o.a. de Roze Loper Scan©
 • www.roze50plus.nl: over Roze 50+, met o.a. een kennisbank voor zorgmedewerkers
 • www.zorgvoorbeter.nl/diversiteit: over werken aan (seksuele) diversiteit in de zorg
 • www.movisie.nl/lhbt: themadossier over LHBTI, met o.a. praktijkvoorbeelden
 • www.coc.nl/thema/50plus: belangenbehartiging van roze 50-plussers
 • www.transvisie.nl; belangenorganisatie, die zich vooral richt op de
  zorg aan transgender mensen, volwassenen, jongeren en kinderen.
 • www.nnid.nl: Nederlands Netwerk Intersekse/DSD
 • www.transgendernetwerk.nl belangenorganisatie voor transgender
 • personen

Toolkit-bewustwopenhrespect

Toolkit-empowerm

Toolkit-privacy

Spread the love
Campagne Roze50+

Roze50+ zoekt ambassadeurs, interesse klik hier