Wegwijzer Het Genderdoeboek

Wegwijzer Het Genderdoeboek
Een wegwijzer voor organisaties met richtlijnen over hoe op een correcte en genderinclusieve wijze om te gaan met transgender personen. In het Genderdoeboek worden handvatten op vier verschillende onderwerpen gegeven: geslachtsregistratie en persoonsgegevens, correcte aanspreekvormen, onderzoek en (genderneutrale) toiletten.
Auteurs en uitgever: Sophie Schers en Elise van Alphen, TNN Transgender Netwerk Nederland (2017)
Doelgroep: Zorgmedewerkers, beleidsmedewerkers, management, bestuur
Gratis te downloaden via www.transgendernetwerk.nl  Toolkit bewustwopenhrespectToolkit empowerm

Spread the love
Campagne Roze50+

Roze50+ zoekt ambassadeurs, interesse klik hier