Zichtbaarheid

Er zijn verschillende manieren om te laten zien dat een organisatie LHBTI vriendelijk is. Een organisatie communiceert expliciet dat discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, niet geaccepteerd wordt. Bewoners en bezoekers – en specifiek LHBTI personen of andere minderheden – voelen zich dan eerder welkom en veilig.

Bij verpleeghuis De Venser van Amstelring in Amsterdam Zuidoost hangt de Roze Loperplaquette als teken van LHBTI-vriendelijkheid.
BrabantZorg maakt op deze manier duidelijk dat iedereen zichzelf kan zijn.
Bij locaties van SOOZ in Amsterdam Zuid hangt deze poster bij de ingang om te laten zien dat LHBTI personen zich ook welkom en veilig kunnen voelen.
Spread the love
Campagne Roze50+

Roze50+ zoekt ambassadeurs, interesse klik hier