Deskundigheidsbevordering: Online trainingen

Online trainingen

Naast trainingen of workshops kunnen medewerkers en vrijwilligers ook een of meer online trainingen volgen. Ze kunnen dan in eigen tempo en op een zelfgekozen tijd en plaats hun kennis, professionele houding en vaardigheden ten opzichte van LHBTI personen verkennen en verbeteren.
Doelgroep: zorgmedewerkers en vrijwilligers   Toolkit empowermToolkit bewustwopenhrespect
Duur: 30 minuten
Voorwaarden: laptop of pc met internetaansluiting.
Deze online trainingen zijn gratis te volgen via www.movisieacademie.nl

Hoe ondersteun je transgender-cliënten/bewoners bij hulpvragen
Transgender personen hebben vaker dan gemiddeld te maken met onveiligheid, negatieve reacties en eenzaamheid. Daarom vallen transgender personen vaak onder de noemer ‘kwetsbaar’. Het is belangrijk dat je sensitief bent voor transgendergevoelens bij cliënten/bewoners. Maar welke vragen stel je wel? En welke juist niet? Kom er in 30 minuten achter in deze online module. De training is geaccrediteerd bij het Registerplein.

Hoe ondersteun je LHBT-cliënten/bewoners bij hulpvragen?
Alle LHBT personen hebben een fase waarin ze vragen hebben over hun seksuele identiteit. Zij krijgen regelmatig te maken met negatieve reacties, uitsluiting, pesten en soms zelfs geweld. Zij zullen hun LHBT gevoelens daarom niet zomaar inbrengen in een gesprek. Hoe ga je hier als professional mee om? In deze geaccrediteerde module krijg je informatie over LHBT en ga je aan de slag met casussen. Je leert hoe je LHBT gevoelens bespreekbaar maakt

Spread the love
Campagne Roze50+

Roze50+ zoekt ambassadeurs, interesse klik hier