Deskundigheidbevordering: trainingen

Trainingen, workshops, trajectbegeleiding

Deskundigheidsbevordering voor medewerkers en vrijwilligers draagt – al dan niet als onderdeel van het Roze Loper traject – bij aan het versterken van de aandacht voor seksuele en genderdiversiteit. Medewerkers en vrijwilligers volgen een training of workshop om hun kennis, professionele houding en vaardigheden ten opzichte van LHBTI personen te verbeteren. Aspecten als coming out, de leefstijl en de levensloop van LHBTI senioren en de specifieke problematiek, situatie en diversiteit van deze groep komen aan de orde.

De trainingen of workshops zijn interactief en dynamisch van opzet, waarbij deelnemers werken met casuïstiek, en ervaringen en meningen met elkaar uitwisselen. Deze trainingen of workshops zijn vooral gericht op bewustwording van eigen waarden en normen ten aanzien van seksuele en genderdiversiteit, het vergroten van de kennis over (oudere) LHBTI personen en het oefenen van vaardigheden, met als doel de professionaliteit van medewerkers en vrijwilligers te versterken.

Roze 50+ heeft in de afgelopen jaren ervaring opgedaan in het verzorgen van workshops, trainingen en trajectbegeleiding. Onze trainers weten wat een Roze Loper-traject inhoudt, kennen de doelgroep en zijn ervaren in het verzorgen van trainingen of workshops over seksuele en genderdiversiteit in zorg en welzijn. Naast trainingen of workshop bieden trainers ook advies, begeleiding of ondersteuning bij het vormgeven en het implementeren van beleid rond dit thema of het uitvoeren van een Roze Loper-traject. Een training- of begeleidingsaanbod kan op maat worden samengesteld.
Doelgroep, duur en kosten zijn afhankelijk van de vraag.
Meer informatie en voor de aanvraag van een training: info@roze50plus.nl of info@rozezorg.nl   Toolkit privacyToolkit empowerm

Spread the love
Campagne Roze50+

Roze50+ zoekt ambassadeurs, interesse klik hier