Hoe ondersteun je ouderen met LHBTI+ gevoelens

LHBTI ouderen willen – net als anderen – zorg, ondersteuning of begeleiding in een veilige sfeer met respect voor hun leefstijl en identiteit. In deze folder leest u hoe u als professional of vrijwilliger deze ouderen zo goed mogelijk kunt ondersteunen. Bijvoorbeeld te gebruiken als hand-out bij een training of workshop.

Movisie (2017)

www.movisie.nl/publicatie/hoe-ondersteun-je-ouderen- lhbt-gevoelens

Toolkit-bewustwopenhrespect

Toolkit-empowerm

Spread the love
Campagne Roze50+

Roze50+ zoekt ambassadeurs, interesse klik hier