Jezelf zijn in het verpleeghuis

Beleidssignalement over intimiteit, seksualiteit en diversiteit onder bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen.

Sociaal en Cultureel Planbureau, 2018

https://www.scp.nl/publicaties/publicaties/2018/02/14/jezelf-zijn-in-het-verpleeghuis

Toolkit-bewustwopenhrespect

Toolkit-empowerm

Spread the love
Campagne Roze50+

Roze50+ zoekt ambassadeurs, interesse klik hier