Interventie-beschrijving Roze Loper

Van de Roze Loper is een uitgebreide interventie- beschrijving gemaakt met daarin analyses en informatie over de werkzame elementen. De interventie is door een onafhankelijk panel beoordeeld als ‘goed beschreven’. De beoordelaars beoordelen De Roze Loper als een indrukwekkend programma op verschillende niveaus: van beleid tot activiteiten voor de ouderen zelf. De stevige onderbouwing helpt bij het creëren van het noodzakelijke draagvlak. De beoordelaars benoemen de inzet van Roze 50+ ambassadeurs, de Roze Loper Scan en audit als sterke punten van de interventie.
Manon Linschoten en Margo Niestadt, Roze 50+ (2016) Meer informatie: www.movisie.nl/interventie/roze-loper

Toolkit-bewustwopenhrespect

Toolkit-empowerm

Toolkit-privacy

Spread the love
Campagne Roze50+

Roze50+ zoekt ambassadeurs, interesse klik hier