Persoonsgerichte zorg aan LHBTI-cliënten

Veel zorg- en welzijnsorganisaties en hun medewerkers zijn zich niet of onvoldoende bewust van de aanwezigheid van de groep LHBTI-cliënten. Dit artikel beschrijft waarom het noodzakelijk is om ook specifiek aandacht te besteden aan LHBTI-bewoners en hoe dat te doen.
www.zorgvoorbeter.nl/nieuws/persoonsgerichte-zorg-lhbti

Toolkit-bewustwopenhrespect

Toolkit-empowerm

Spread the love
Campagne Roze50+

Roze50+ zoekt ambassadeurs, interesse klik hier