Nieuwe reeks Regenboogsteden Online Kennisateliers

Dit voorjaar organiseren we een nieuwe reeks Regenboogsteden Online Kennisateliers, een leerzame en inspirerende online sessie over een LHBTI-gerelateerd onderwerp. Van februari tot en met juni kun je elke derde donderdag van de maand van 15.00 tot 16.30 uur gratis deelnemen.

In steeds meer gemeenten wordt er op lokaal niveau LHBTI-beleid ontwikkeld of is er specifieke aandacht of aanbod voor LHBTI-inwoners. Een positieve ontwikkeling waar Movisie, samen met andere organisaties, graag aan bijdraagt. Tijdens deze nieuwe reeks Regenboogsteden Online Kennisateliers organiseren we vijf edities waar we met en van elkaar leren en inspireren. De Kennisateliers zijn in eerste plaats bedoeld voor uitvoerders, organisaties, initiatieven en samenwerkingspartners van Regenboogsteden en gemeenten die actief bezig zijn met LHBTI-beleid. Sociaal professionals en andere belangstellenden zijn ook van harte welkom om deel te nemen.  

Programma

Donderdag 17 februari 2022 – Onnodige Sekseregistratie 

Veel organisaties vragen in hun contacten met inwoners, consumenten of medewerkers om de sekse van de persoon met wie ze te maken hebben, ondanks dat dit lang niet altijd relevant is. Ook het overheidsbeleid is gericht op het beperken van ongewenste sekseregistratie. Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis Atria en Transgender Netwerk Nederland ontwikkelden een toolkit onnodige sekseregistratie met een afwegingskader en tips. In deze Kennissessie Regenboogbeleid lichten zij deze toolkit toe en gaan we in op wat je als gemeente of andere organisatie kan doen om onnodige sekseregistratie binnen je eigen organisatie te verminderen en personen genderinclusief te benaderen. 

Meld je aan

Donderdag 17 maart 2022 – LHBTI in de sport

Programma volgt nog.

Meld je aan

Donderdag 21 april 2022 – Nederlandse LHBTI-geschiedenis

Programma volgt nog.

Meld je aan

Donderdag 19 mei 2022 

Thema wordt nog aangekondigd. 

Donderdag 16 juni 2022 

Thema wordt nog aangekondigd

Alle Online Kennisateliers starten stipt om 15.00 uur, vanaf 14.45 uur is er een digitale inloop. Rond 16.30 uur zullen ze worden afgesloten. Deelname is gratis en er zal gebruikt worden gemaakt van Zoom. 

Aanmelden en meer informatie 

Vanaf nu kun je je voor de eerste drie edities alvast aanmelden. Op de dag van het Online KennisAtelier ontvang je van ons een e-mail met een link naar de online sessie. Voor meer informatie kun je contact opnemen met ons team: lhbti@movisie.nl

Bron: movisie

Spread the love
Campagne Roze50+

Roze50+ zoekt ambassadeurs, interesse klik hier