Online trainingen

Hoe ondersteun je LHBT-ouderen bij hulpvragen?

LHBT ouderen zijn vaak niet zichtbaar, waardoor zorgmedewerkers en vrijwilligers er meestal vanuit gaan dat een oudere niet LHBT is. Maar deze ouderen groeiden op in een andere tijd en er is bij hen vaker sprake van minderheidsstress en angst voor afwijzing, waardoor het lastig is om hun LHBT gevoelens te bespreken of er voor uit te komen. In deze e-learning ontdek je wat er bij deze groep leeft en hoe je daar effectief mee om kunt gaan. Er is ook een Engelstalige versie van deze module.

Hoe ondersteun je transgendercliënten en -bewoners bij hulpvragen

Transgender personen hebben vaker dan gemiddeld te maken met onveiligheid, negatieve reacties en eenzaamheid. Daarom vallen transgender personen vaak onder de noemer ‘kwetsbaar’. Het is belangrijk dat je sensitief bent voor transgendergevoelens bij cliënten/bewoners. Welke vragen stel je wel? En welke juist niet? Kom er in 30 minuten achter in deze online module. De training is geaccrediteerd bij het Registerplein.

Hoe ondersteun je LHBT-cliënten/bewoners bij hulpvragen?

Alle LHBT personen krijgen regelmatig te maken met negatieve reacties, uitsluiting, pesten en soms zelfs geweld. Zij zullen hun LHBT gevoelens daarom niet zomaar inbrengen in een gesprek. Hoe ga je hier als professional mee om? In deze geaccrediteerde module krijg je informatie over LHBT en ga je aan de slag met casussen. Je leert hoe je LHBT gevoelens bespreekbaar maakt.

Doelgroep: zorgmedewerkers en vrijwilligers
Duur: 30 minuten
Voorwaarden: laptop of pc met internetaansluiting.
Kosten: deze online trainingen zijn gratis via www.movisieacademie.nl.

Toolkit-bewustwopenhrespect

Toolkit-empowerm

Toolkit-privacy

Spread the love
Campagne Roze50+

Roze50+ zoekt ambassadeurs, interesse klik hier