Roze loper Brabantzorg Noorderkroon opent harten

BrabantZorg Noorderkroon kreeg op 6 januari 2016 het predicaat Roze Loper vanuit de opvatting dat je thuis en veilig voelen een basisbehoefte is van ieder mens. Helaas wordt niet voor iedereen als vanzelfsprekend aan deze basisbehoefte voldaan, met name niet voor lesbische, homoseksuele en biseksuele mensen, transgenders, interseksuelen en anderen in het genderspectrum. Tolerantie, respect, inclusie en openheid dat zijn de vaste waarden bij bij het waar maken van het predicaat.

BrabantZorg Noorderkroon in ‘s-Hertogenbosch heeft inmiddels een succesvolle her-audit achter de rug, vertelt Hanneke Dona van Welzijn. De onafhankelijke Certificerende Instelling werd vanuit de Noorderkroon van informatie voorzien door de regiomanager, de manager zorg/welzijn en door zorgmedewerkers op de werkvloer. Een breed draagvlak dat een absolute voorwaarde is voor een goede dagelijkse aanpak én voor de continuïteit op termijn.

Noorderkroon Roze Viering 3Nu de corona-situatie weer hanteerbaar lijkt ontstaat er weer ruimte voor nieuwe initiatieven. Immers, corona heeft bij alle Zorgcentra’s grote impact gehad, ook hier bij BrabantZorg Noorderkroon. Meerderen van de totaal 130 bewoners zijn helaas door de virusaandoening overleden. De leefbaarheid tijdens de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen vroeg om improvisatie zodat enige vorm van contact met hun naasten voor de bewoners mogelijk bleef. Naast telefonisch en beeldschermcontact op afstand werd bijvoorbeeld een glazen ontmoetingshuis gebouwd met telefoon voor bezoek op armlengte afstand achter glas.

Opvallend was wel dat de de pandemie niet alleen negatieve gevolgen bracht, zoals eenzaamheid, stilstand, achteruitgang. Er heerste ook een soort verademende rust, en alle medewerkers die hun normale taak niet konden uitvoeren (wegens het mijden van direct fysiek contact) hielpen mee op de afdelingen. In het verleden verzorgde Welzijn grote groepsactiviteiten (bingo, optredens e.d.), maar door Corona werden activiteiten in kleine groepjes op de afdeling zelf gehouden, waardoor meer individuele aandacht mogelijk werd. Dit laatste accent van kleinschaligheid wordt nu gedeeltelijk behouden omdat het positief werkt.

Noorderkroon Roze Vrijdag 6Sinds Noorderkroon het certificaat Roze Loper heeft, worden er door het jaar heen diverse activiteiten binnen dit thema georganiseerd. Zo is hier 11 juni uitgeroepen tot Roze Vrijdag en houdt een bevriende pastor een speciale Roze Kerkdienst, dit jaar bijgewoond door 40 bewoners. Deze voorganger is ook benoemd tot ambassadeur van de Roze Loper. Hanneke is enthousiast over de regenboogactiviteiten omdat zij de bewoners en hun aanhang stimuleren tot gesprek, begrip en respect. Net zoals in andere deelgemeenschappen ( scholen, bedrijven, buurten, dorpen) ligt in verzorgingsinstellingen altijd het gevaar van uitsluiting en zelfs pesten, op de loer. Onderling contact om persoonlijke dingen bespreekbaar te maken kan helpen om dit te voorkomen of te bestrijden. Zo is onlangs de toegankelijke film Chez Nous vertoond voor een aantal bewoners, met een gesprek na. Zowel de medewerkers als de bewoners zijn blij met de aandacht en openheid. De Roze Loper-aanpak leeft inmiddels volop bij de Noorderkroon, en nog beter: ze brengt ook leven, kwaliteit van leven.

Noorderkroon 30 9 21 8 11 21 4Als onderdeel van de RL-activiteiten heeft Noorderkroon het COC NoordoostBrabant benaderd met de vraag om vertoning van de expositie “Iedereen Mag Er Zijn”. Deze serie van aansprekende portretten met verhalen, gemaakt in 2017 bij de viering van Roze Zaterdag in ’s-Hertogenbosch/Oss, is sindsdien aan een zeswekelijkse rondgang bezig in de regio (met name in verzorgingshuizen en scholen). De expoportretten zijn gemaakt door fotografe Karin Jonkers en de interviews bij de foto’s door journalist / stadschronikeur Eric Alink.

 De expogroep van het COC NoB heeft de serie beschikbaar gemaakt als reizende tentoonstelling en verzorgt de inrichting ervan ter plekke. Met veel succes, want de expo is al een jaar volgeboekt. Na recent Boekel en Veghel nu te zien zijn bij BrabantZorg Noorderkroon, Manis Krijgsmanhof 71, van 30 september tot 8 november 2021 en daarna in Nieuwehagen, Gervenstraat 2, beiden in ‘s-Hertogenbosch. Omdat de ComingOutDag 11 oktober binnen deze expositieperiode valt zal Noorderkroon extra aandacht besteden aan de expo door bezoekjes van kleine groepen bewoners begeleid door externe roze vrijwilligers.

Spread the love
Campagne Roze50+

Roze50+ zoekt ambassadeurs, interesse klik hier