Team Roze50+ Midden-Nederland

Team Midden-Nederland
Wij zijn een team van 6 mensen: Kees van den Berg, Nardie Eijsberg, Margreet van Hensbergen, Marlies Groeneveld, Martin Moerings en Gon Teunissen. De regio ambassadeurs zijn te bereiken via roze50plusamersfoort@gmail.com

rozeloperstrans

kees van den berg
Kees van den Berg
Nardie Eisberg
Nardie Eijsberg
Margreet van Hensbergen
Margreet van Hensbergen
Marlies Groeneveld
Marlies Groeneveld
Martin Moerings
Martin Moerings
Gon Teunissen
Gon Teunissen

Midden-Nederland heeft 3 speerpunten:

  1. Roze zorg (intra- en extramurale zorg)
  2. Ontmoeting
  3. Voorlichting

Roze zorg (intra- en extramurale zorg)

Voor wat betreft Roze zorg zijn we als team actief in de steden Utrecht en Amersfoort. Wat de regio betreft is dat: De Bilt/Bilthoven/Hilversum/Ronde Venen en Zeist. Voor wat betreft de Roze Loper werken de gemeenten: De Bilt/Bilthoven, Ronde Venen en Zeist samen. Op dit moment (eind 2020) is er nog geen enkele Roze Loper uitgereikt in Midden-Nederland (uitgezonderd uiteraard de stad Utrecht waar bijna iedere zorginstelling dit certificaat heeft) Wel zijn er intenties uitgesproken in Amersfoort, Hilversum en De Bilt, Ronde Venen en Zeist. Door Corona ligt daar nu alles stil. Na de Corona gaan wij als team dit weer oppakken.
Ontmoeting

Er zijn in de regio Midden-Nederland flink wat ontmoetingsgroepen, zie voor een compleet en actueel overzicht de pagina Ontmoetingen. Vanwege de huidige beperkende maatregelen worden de fysieke ontmoetingsgroepen op dit moment niet georganiseerd. Wel wordt er online en telefonisch contact gehouden met de bezoekers aan de groepen.
In Utrecht is Roze 50+ COC Midden-Nederland actief, met iedere 2e zondagmiddag van de maand een ontmoetingsmiddag, de 4e vrijdag van de maand de eettafel, de eerste zaterdag van de maand de wandelgroep en overige activiteiten. Wilt u de Nieuwsbrief of meer informatie over 50plus COC MN ontvangen stuur dan een bericht naar: 50plus@cocmiddennederland.nl
In Utrecht is voorts de groep 50 Plusminus actief. Zij komen iedere 3e zondag van de oneven maand bijeen in de Catacombe t/o Oude Gracht 219. Zie ook website: www.50plusminus.nl. Door Corona ligt nu alles stil

Café Het Koetje

In Amersfoort is er een maandelijkse ontmoetingsmogelijkheid in café Koetje op de Hof 17A, georganiseerd door Roze50+. Iedere eerste zondag van de maand is er vanaf 16 uur een gezellige ontmoeting georganiseerd. zie: fb. pag: Roze50+ Midden-Nederland.

In Hilversum is er een maandelijkse ontmoeting in buurtcentrum de Geus op de eerste vrijdag van de maand van 16.00 tot 18.00 uur.

Voorlichting en zichtbaarheid

Voorlichting wordt gegeven in verzorgingshuizen aan medewerkers en bewoners.

Om de zichtbaarheid te vergroten tbv de community en het vergroten van de maatschappelijke acceptatie te bevorderen zijn er voor zover bekend twee homokoren in de regio Midden Nederland. Namelijk in Utrecht het Utrechts Mannenkoor Cantatori del Duomo (info@cantatori.nl) en in Amersfoort het gemengd lhbti+ koor: Roca Rosa (www.rocarosa.nl) Roca Rosa oefent elke 14 dagen op zaterdagochtend tussen 9.00-12.00 uur.

Met betrekking tot belangenbehartiging werken wij sinds 2018 nauw samen met COC Midden-Nederland binnen de gemeenten waar een stembusakkoord is getekend en later een Regenboogakkoord (Utrecht/Amersfoort/Zeist/Ronde Venen/De Bilt/Hilversum).

In de 2 grote steden Utrecht en Amersfoort is een Regenboogplatform opgericht bestaande uit deelnemers vanuit alle gremia van de lhbti+ gemeenschap in de betreffende gemeente. Het Platform stelt zich ten doel het College en de gemeenteraad te informeren over de stand van zaken lhbti beleid in de gemeente. Ook doet zij aanbevelingen en adviseert zij de gemeente gevraagd en ongevraagd.

Tot slot werken Gon Teunissen en Margreet van Hensbergen samen met Bas Kes aan een project genaamd: Later

Spread the love
Campagne Roze50+

Roze50+ zoekt ambassadeurs, interesse klik hier