De Regenboog Quiz

Een quiz organiseren is een speelse, laagdrempelige en interactieve manier om de kennis en de bewustwording over seksuele diversiteit, genderdiversiteit en seksediversiteit te vergroten. Aan de hand van open of meerkeuzevragen wordt informatie over LHBTI personen gegeven. Veel antwoorden geven ook aanleiding tot verdere gesprekken over LHBTI. Een quiz kan een onderdeel zijn van een bijeenkomst met cliënten/bewoners en hun naasten of als onderdeel van een training of workshop. De winnaar ontvangt een kleine passende prijs.

Doelgroep: cliënten/bewoners en hun naasten, medewerkers en vrijwilligers.

Toolkit-bewustwopenhrespect

Toolkit-empowerm

Spread the love
Campagne Roze50+

Roze50+ zoekt ambassadeurs, interesse klik hier