De Regenboog Quiz

De Regenboog Quiz

Een quiz organiseren is een speelse, laagdrempelige en interactieve manier om de kennis en de bewustwording over seksuele en genderdiversiteit te vergroten. Aan de hand van open of meerkeuzevragen, kan meer informatie over LHBTI personen gegeven worden. Veel antwoorden geven ook aanleiding voor verdere gesprekken over LHBTI. Een quiz kan een onderdeel zijn van een bijeenkomst met cliënten/bewoners en hun naasten of als onderdeel van een training of workshop. De winnaar ontvangt een kleine passende prijs. Enkele voorbeeldvragen staan op pagina 41.
Doelgroep: Cliënten/bewoners en hun naasten, medewerkers en vrijwilligers. Toolkit empowermToolkit bewustwopenhrespect

 

Spread the love
Campagne Roze50+

Roze50+ zoekt ambassadeurs, interesse klik hier