Tour d’Amour

Aanwezigen gaan met elkaar in dialoog over seksuele diversiteit, gender- diversiteit en seksediversiteit naar aanleiding van de verhalen uit de boeken Nieuwe Namen en Stormachtig Stil van Eveline van de Putte.

De Regenboog Quiz

Een quiz organiseren is een speelse, laagdrempelige en interactieve manier om de kennis en de bewustwording over seksuele diversiteit, genderdiversiteit en seksediversiteit te vergroten.

De regenboogvlag

Pride vlag

Veel organisaties hijsen een regenboogvlag om te laten zien dat ze staan voor diversiteit. De regenboogvlag maakt zichtbaar dat de organisatie aandacht besteedt aan seksuele diversiteit, genderdiversiteit en seksediversiteit en dat ook LHBTI personen welkom zijn en dat iedereen mag zijn wie hij of zij wil zijn.

Campagne Roze50+

Roze50+ zoekt ambassadeurs, interesse klik hier