Voorlichting voor zorgmedewerkers en bewoners

Voorlichting voor zorgmedewerkers en bewoners

Tijdens deze laagdrempelige voorlichtingsbijeenkomsten vertellen Roze 50+ ambassadeurs over hun leefstijlen. Zij geven de deelnemers inzicht in de specifieke behoeftes van LHBTI ouderen en laten de deelnemers op een uitnodigende en laagdrempelige manier kennis maken met LHBTI leefstijlen, coming out en specifieke problemen zoals discriminatie op basis van seksuele gerichtheid en uitsluiting.
Doelgroep: Cliënten/bewoners en hun naasten, zorgmedewerkers, vrijwilligers beleidsmedewerkers, management, bestuur  Toolkit empowermToolkit bewustwopenhrespect
Kosten: € 150. Deze bijdrage wordt ingezet ten behoeve van training van de Roze 50+ ambassadeurs.
Meer informatie via info@roze50plus.nl Toolkit Roze 50+ 27

Spread the love
Campagne Roze50+

Roze50+ zoekt ambassadeurs, interesse klik hier