Voorlichting voor zorgmedewerkers en bewoners

Tijdens deze voorlichtingsbijeenkomsten vertellen Roze 50+ ambassadeurs over hun leefstijl. Zij geven de deelnemers inzicht in de specifieke behoeftes van LHBTI ouderen en laten de deelnemers op een uitnodigende manier kennis maken met LHBTI leefstijlen, coming out en specifieke problemen zoals discriminatie en uitsluiting op basis van seksuele gerichtheid.

Doelgroep: cliënten/bewoners en hun naasten, zorgmedewerkers, vrijwilligers beleidsmedewerkers, management, bestuur
Kosten: € 150. Deze bijdrage wordt ingezet ten behoeve van training van de Roze 50+ ambassadeurs.

Meer informatie: info@roze50plus.nl

Toolkit-bewustwopenhrespect

Toolkit-empowerm

Spread the love
Campagne Roze50+

Roze50+ zoekt ambassadeurs, interesse klik hier