Team Roze 50+ Oost

Team Oost
Wij zijn een team van 10 mensen:
Clem Bongers, Paul Brommet, Charles Felix, Freerk Jager, Ralph Kleinbussink, Lou Ritzen, Lammert Veenhuizen en Gerda van der Vegte.

roze-loper

Clem Bongers
Clem Bongers
Paul Brommet
Paul Brommet
Charles Felix
Charles Felix
Freek de Jager
Freerk Jager
Ralf Klein Bussink
Ralph Kleinbussink
Lou Ritsen
Lou Ritzen
Lammert Veenhuizen
Lammert Veenhuizen
Gerda van der Vegte
Gerda van der Vegte

Regio Oost heeft 5 speerpunten:

Informatie en PR

Informatie delen richting alle geïnteresseerden in regio Oost. Onze ambassadeurs zijn regelmatig in overleg met regionale en gemeentelijke politiek om te zorgen voor een concreet LHBTIbeleid en ondersteuning bij het uitrollen van de Rozeloper in de diverse zorginstellingen.

Zichtbaarheid vergroten door regelmatig artikelen te plaatsen in de lokale kranten.

 • In Twente: Zichtbaarheid ten behoeve van community building en het vergroten van maatschappelijke acceptatie. Regelmatig neemt het COC-deel aan evenementen en beurzen om de lhbt+ groep zichtbaar te maken. Bij herdenkingen op 4 mei worden jaarlijks bloemen gelegd bij meerdere oorlogsmonumenten om aandacht te besteden aan de LHBTI+ slachtoffers in WOII. Rond Coming Out Dag worden in meerdere plaatsen in de regio activiteiten georganiseerd.
 • Belangenbehartiging van LHBTI+ ouderen bij de landelijke overheid en gemeenten.
 • Er zijn contacten met beleidsambtenaren in o.a. Enschede, Hengelo, Oldenzaal, Winterswijk en Oost-Gelre. Soms worden via leden van gemeenteraden zaken op de agenda gezet. Periodiek is contact met de Regenboogprovincie Overijssel.
 • Winterswijk: Belangenbehartiging van LHBTI+ ouderen bij de landelijke overheid en gemeenten. Deelname aan klankbordgroep in het kader van streven naar regenboog-kwalificatie van de gemeenten Winterswijk en Oost-Gelre.
 • Nijmegen: Clem Bongers is namens roze 50+ werkgroep Senioren lid van een Roze Overleg. Dit overleg is opgericht om ouderenorganisaties uit Nijmegen bij elkaar te brengen. Samen worden ideeën uitgewisseld en activiteiten georganiseerd, zoals het uithangen van de Regenboogvlag op Coming-out -Dag in tehuizen, zorg-organisaties en winkels. Als werkgroep zorgen we ervoor dat de roze ouderen bij het COC en bij de gemeente op het netvlies blijven staan, bv door op de politieke agenda ook roze ouderen te zetten.
 • Er is regelmatig overleg met de roze Adviescommissie van de gemeente ter afstemming van het roze ouderenbeleid. Deze commissie mag gevraagd en ongevraagd advies geven aan het college van B&W.
 • Nu de verzorgingshuizen zijn wegbezuinigd, gaan we de Thuiszorg en de Sociale Wijkteams voorlichten en hun kennis vergroten over de positie van roze ouderen. Op deze manier vergroten we ook de zichtbaarheid van deze kwetsbare ouderen.
 • 1x per jaar is er een symposion op wisselende plaatsen met een actueel roze thema.
 • Deventer: Deelname aan gemeentelijke werkgroep diversiteit. Ook in Deventer zijn teamleden aanwezig bij 4-5 mei herdenking met bloemen.
 • Voorlichting

Een aantal teamleden geven regelmatig voorlichting.

 • Twente: Bevorderen van (kennis over) LHBTI+ vriendelijkheid in zorg- en welzijnsorganisaties, vrijwilligersorganisaties en het relevante beroepsonderwijs. Binnen woon- en zorginstellingen worden regelmatig activiteiten georganiseerd om lLHBTI+ zichtbaar en bespreekbaar te maken. Dat varieert van optredens van homo-koren, een drag-bingo, een pub quiz, het vertonen van een film tot inhoudelijke gesprekken overLHBTI+ gerelateerde onderwerpen. Ook worden er trainingen voor zorgmedewerkers aangeboden om kennis te vergroten en handelingsverlegenheid te voorkomen. Binnen sommige zorgopleidingen van SAXION Hogeschool en ROC van Twente worden trainingen deskundigheidsbevordering gegeven.
 • Winterswijk: Bevorderen van en kennis over LHBTI+ en vriendelijkheid in zorg- en welzijnsorganisaties, vrijwilligersorganisaties en het relevante beroepsonderwijs hetgeen gepland wordt in overleg met Seniorenbelang Oost Gelre en de stichting Zorgcombinatie Marga Klompé
 • Deventer: Er wordt voorlichting gegeven in Apeldoorn en Zutphen op ROC Aventus bij de zorgopleiding.
 • Roze zorg (Roze loper extramuraal en intramuraal)

Roze zorg Roze loper (verzorging/ verpleeghuis, thuiszorg en welzijn) Het team is actief in de hele regio.
Deventer: Er zijn contacten met zorginstellingen om zichtbaarheid van Roze senioren onder de aandacht te brengen. In zorginstellingen organiseert roze 50+minimaal 1 keer per jaar een ‘roze activiteit’.
Ontmoetingen

Er zijn in de regio Gelderland ontmoetingsgroepen, zie voor een compleet en actueel overzicht roze 50+ pagina kopje ontmoeten.

 • Twente: Ontmoeting en empowerment van LHBTI+ ouderen Sinds 2010 bestaan in Twente de maandelijkse ook ZO soos, waar lhbt’ers uit Twente en de Achterhoek elkaar kunnen ontmoeten in een veilige en gezellige omgeving onder het genot van een hapje en drankje.
 • Apeldoorn: Iedere eerste vrijdag van de maand komen de mensen van roze 50+ bij elkaar. Vaak met een thema of een inleidende film. Ook wordt de actualiteit doorgenomen.
 • Winterswijk: Ook ZO soos” elke 4e zondag van de maand in Enschede/Boerderij Bosch
 • Nijmegen: aangehaakt als werkgroep van COC-regio Nijmegen. Al meer dan 30 jaar zijn er deze bijeenkomsten. Iedere 1ste en 3de zondag van de maand van 17-19 uur in het Roze Huis in Nijmegen. De 1ste zondag is uitsluitend voor roze Heren en de 3de is toegankelijk voor iedereen. Dan is er ook altijd een programma bv een roze quiz of een roze zanger. Rond 17.30 is er soep en broodjes. We vragen 2.50 entree. Iedere 2de zondag van elke maand is een Damessalon. Ook bedoeld voor ontmoeting en emancipatie. Er is elke keer de mogelijkheid om te dansen en daar wordt royaal gebruik van gemaakt.
 • Nijmegen: COC-regio Nijmegen is gestart met een Regio Raad waarin alle gemeenten die bij COC Nijmegen horen zijn vertegenwoordigd. Zo is er o.a. een maandelijkse Soos voor roze ouderen in Tiel opgestart.
 • COC Deventer Iedere 4e zondag van de maand van 16-19 uur organiseert de Werkgroep 50+ van COC Deventer de Zondagmiddagsalon voor LHBTI van 50 jaar en ouder. Deze vindt plaats in De Fermerie, Muggeplein 9, 7411 NW Deventer. Voor meer informatie kijk op de website: http://cocdeventer.nl/ Mailadres: roze50plus@cocdeventer.nl.
 • Support Your Chosen Family

Veel lesbische vrouwen, homomannen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen (LHBTI) komen als ze ouder worden in een sociaal isolement. De kans om te vereenzamen is groter dan bij anderen. Immers, veel LHBTI-ouderen hebben geen kinderen en hebben soms weinig tot geen contact met de familie. Voor deze ouderen wordt het vaak moeilijker om gelijkgestemden te ontmoeten. Zij durven vaak niet in hun contacten met anderen uit te komen voor hun seksuele identiteit en vinden vaak onvoldoende aansluiting vanwege hun levensstijl en geschiedenis.

Het project Support Your Chosen Family is van start gegaan in verschillende plaatsen in regio oost en richt zich op oudere LHBTI’s die weinig familie hebben of die niet zoveel contacten hebben in hun woonomgeving. Juist met het ouder worden komen vragen als: “Met wie kan ik leuke dingen doen, zoals samen wandelen? Wie wil met mij mee naar de dokter, of een boodschapje doen wanneer het mij even niet lukt?” Voor dat soort zaken heb je een netwerk van fijne mensen nodig. Een soort familie, maar dan met familieleden die jezelf uitkiest, een ‘chosen family’. Vaak vervullen bestaande roze 50+ groepen op een natuurlijke manier deze functie van chosen family al en breidt dit zich nu ook uit.

Spread the love
Campagne Roze50+

Roze50+ zoekt ambassadeurs, interesse klik hier